Roll och uppdrag

Franska Handelskammaren i Sverige är en svensk ideell förening som grundades 1918 med målsättningen att främja och utveckla handel och ekonomiskt samarbete mellan Frankrike och Sverige. Genom dialog med såväl franska som svenska offentliga organ samt olika samarbeten med företag och organisationer bidrar Franska Handelskammaren i hög grad till att öka handeln och samarbetet mellan franska och svenska företag samt främja de bilaterala relationerna mellan de två länderna.

Uppdrag

  • Utgöra ett forum för företag och intressen inom det fransk - svenska näringslivet

  • Erbjuda en plattform för nätverkande, utbyte och samarbeten

  • Bistå franska företag som vill utveckla sin affärsverksamhet eller etablera sig på den svenska marknaden med lokal expertis samt värdefulla kontakter

  • Informera om marknadsdynamik mellan Frankrike och Sverige

Medlemmar

Franska Handelskammaren har över 200 medlemsföretag; franska företag som är etablerade i Sverige eller svenska företag med intresse för Frankrike

Verksamhetsområden

Franska Handelskammaren kan bistå företag på en rad olika sätt:

  • Affärsnätverket erbjuder medlemsföretagen nätverkande, synlighet och affärsmöjligheter

  • Business support erbjuder konsulttjänster inom etablering och export

Ett världsomspännande nätverk

Franska Handelskammaren är medlem i UCCIFE, en förening för franska handelskamrar utomlands, som inkluderar 115 handelskamrar i 85 länder och omfattar 32.000 företag.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin