Kundcase - våra kunder berättar

 

"När vi bestämde oss för att rekrytera en medarbetare bosatt i Sverige som ett led i vår internationella expansion letade vi efter en byrå specialiserad på svensk arbets- och skatterätt. Efter flera misslyckade kontakter kontaktade vi den svenska ambassaden i Paris, som omedelbart hänvisade oss till CCFS. Det som hade verkat vara en mycket komplicerad process blev en mycket enkel process. CCFS löneavdelning tog hand om allt, inklusive rekryteringen av vår medarbetare och alla nödvändiga deklarationer.

I över ett år nu har CCFS tagit hand om upprättandet av lönebeskedet och alla deklarationer till Skatteverket. Våra relationer med CCFS löneavdelning är mycket trevliga och den service som tillhandahålls är av utmärkt kvalitet. Vi har alltid fått tydliga och exakta svar på våra frågor, även de mest osannolika, med den märkbara fördelen att vi kan kommunicera på franska.

Vi vill därför varmt rekommendera CCFS tjänster till alla företag som vill etablera sig i Sverige och undvika besväret med att upprätta en etablering eller ett dotterbolag."

Christophe Becker, Direktör

 

"Vi använder oss av den fransk-svenska handelskammarens tjänster för att hantera en anställd med hemvist i Sverige. Vi är nöjda med det stöd och de tjänster som tillhandahålls av de personer vi har att göra med på C.C.F.S. och vi rekommenderar de tjänster som erbjuds!"

Laurent Guenard, Administrativ och Ekonomisk Direktör Manquillet Parizel

 

"Jag är en anställd som bor i Sverige och arbetar för ett franskt företag. Min akt hanteras av CCFS och jag måste säga att det är mycket praktiskt för mig. På så sätt kan jag vara säker på att mitt avtal överensstämmer med svensk lagstiftning och svenska lagar. Jag har också en gemensam tvåspråkig kontakt med min arbetsgivare, som är betryggande och trevlig att kunna kontakta vid behov. CCFS hantering av min akt säkerställer att saker och ting fungerar smidigt mellan mig och min arbetsgivare.

Brice Laporte, Försäljningschef i Skandinavien

 

"Onduline anställde nyligen sin första svenska medarbetare som ett led i sin strävan att expandera i Skandinavien. I den fransk-svenska handelskammaren hittade vi en effektiv, kompetent och lyhörd partner, som kunde svara på alla våra frågor och underlätta de administrativa formaliteterna i samband med denna rekrytering. Jag kan bara gratulera mig själv till detta partnerskap, som uppfyller våra förväntningar i alla avseenden.

Maurice Morer, HR-direktör på Onduline

 

"Vi har två anställda i Sverige, så vi vände oss till CCFS. CCFS gav oss ovärderlig hjälp med att registrera oss som arbetsgivare i Sverige. CCFS skapar och hanterar också våra anställdas lönebesked och årliga balansräkningar samt deras skattedeklarationer.

CCFS team var effektiva och svarade på alla våra frågor om svenska regler. Vi är därför mycket nöjda med den delegerade HR-tjänsten."

Cyril Raberin, Exportchef

 

"Efter att förgäves ha försökt hitta en intern lösning vände vi oss till CCFS, som var särskilt effektiva.

CCFS hanterade alla våra juridiska och administrativa skyldigheter i Sverige på uppdrag av INSEAD, samt våra anställdas lönebesked. CCFS besvarade alla våra frågor anmärkningsvärt väl, både vad gäller innehåll och språk, eftersom vi kunde kommunicera på franska.

Vi hade att göra med mycket kompetenta personer och hade en utmärkt arbetsrelation. Jag skulle rekommendera denna tjänst till alla som har anställda i Sverige!"

Valérie Roisse, Chefsassistent - Externa relationer

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin