Kommersiella tjänster

Att knyta rätt kontakter samt förstå hur marknaden fungerar är ofta avgörande för om man kommer att lyckas på en ny marknad.

Franska Handelskammaren har mycket omfattande kunskap om såväl den franska som den svenska marknaden och ländernas respektive affärskulturer. Vi har ett stort nätverk bestående av företag, organisationer och samarbetspartner på de bägge marknaderna.

Vi hjälper företag att identifiera och kontakta potentiella kunder, agenter eller samarbetspartners på den franska eller svenska marknaden.

Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda lösningar och kan hjälpa till med allt från kontakter med myndigheter till marknadsundersökningar eller företagsetableringar.

Vi är experter på fransk och svensk affärskultur och kan erbjuda coachning eller seminarier om skillnaderna i hur man gör affärer i Sverige och Frankrike.

Prospektering

Franska Handelskammaren erbjuder er att träffa svenska företag på plats i Sverige för att utveckla ett eventuellt samarbete och få in en fot på den svenska marknaden. Vi ringar in potentiella samarbetspartners, undersöker intresset för de varor eller tjänster företaget tillhandahåller och vill exportera till Sverige, bokar B2B-möten och organiserar den logistik som är nödvändig runtomkring mötena.

Prospekteringslista

Franska Handelskammaren kan även ta sig an ansvaret att undersöka den marknaden ni är intresserad av och ge dig en lista på potentiella samarbetspartner och kunder på den svenska marknaden.

Marknadsanalys

Att göra en marknadsanalys ligger till grund för att få information om konkurrens, tillväxt och affärsmöjligheter för ett företag som är intresserad av att exportera sina tjänster eller varor till Sverige.

Franska Handelskammaren erbjuder marknadsanalyser till företag som har för avsikt att etablera sig i Sverige eller endast få en översiktlig bild av hur en viss marknad ser ut i Sverige.

Kontakta Ewa Fallenius, som är ansvarig för våra konsulttjänster.

E-post : ewa@ccfs.se
Telefon : +46 (0)8 442 54 47

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin