Affärsnätverk

Kommittéer inom Franska Handelskammaren i Sverige

 

År 2016 inrättade CCFS sin första Personalkommitté med syftet att ge medlemmarna möjlighet att dela med sig av sina yrkeserfarenheter och identifiera mål för förbättringar på personalområdet.

 År 2018 lanserade CCFS en ny Kommitté för Företagens Sociala ansvar i syfte att ge sina medlemmar en dynamisk ram för att fundera över hur de ska integrera miljömässiga, sociala, ekonomiska och etiska frågor i sin verksamhet över tid.

Varje kommitté anordnar möten som är öppna för CCFS medlemmar och behandlar viktiga frågor i det fransk-svenska näringslivet för att göra det möjligt för yrkesverksamma att hitta lösningar på sina problem genom att dela med sig av ömsesidiga erfarenheter. 

Syftet med dessa kommittéer är att ge våra medlemmar en möjlighet att öppna diskussioner kring sitt expertområde, dela kunskap och know-how samt professionella utmaningar, samtidigt som de tillhandahåller information om de viktigaste trenderna och utvecklingen inom sin verksamhetssektor.

Om du är intresserad av att delta i eller leda vårt nästa utskott, vänligen kontakta Ewa Falleniusewa(@)ccfs.se.

Rapporter från de senaste kommittémötena

Actualités

CSR Lunch with FoodFacts

Thank you to our members for joining us for our CSR lunch with FoodFacts on Thursday!

Toutes les actualités des comités

Din erfarenhet är vår rikedom

Vill du dela med dig av din expertis inom ett verksamhetsområde?
Vi inbjuder dig att dela med dig av dina råd till CCFS medlemmar i våra kommittéer.

Kontakta oss