Affärsnätverk

Rapporter från de senaste kommittémötena

Tidigare event

CSR Committee Meeting January 2019

This week, the CCFS organised its third CSR Committee Meeting hosted by Sodexo Nordics. The Meeting consisted of participants and CSR professionals...

Kommittéer

HR Committee visit @ Sodexo

On 22th November, members of our HR Committee visited Sodexo to discuss inclusion and diversity as part of a business strategy. We would like to...

Nyheter från våra kommittéer

Franska Handelskammarens kommitt´eer 

I oktober 2016 lanserade Franska Handelskammaren sin första kommitté, HR-kommittén. Under 2018 lanserade vi vår senaste kommitté inom CSR. 

Våra kommittéer skapades för att göra det möjligt för våra medlemmar att dela med sig av sina erfarenheter.  Varje kommitté anordnar möten är tillgängliga för våra medlemmar och tar sig an olika ämnen inom fransk-svenskt näringsliv för att hjälpa företag att hitta lösningar på sina problem. 


Syftet med våra kommittéer är att skapa en diskussionsplattform för våra medlemmar inom deras kompetensområde. Som medlem i kommittén har du möjlighet att kan dela med dig av dina kunskaper och best practices samt diskutera globala trender. 

Medlemmarna i kommitténs sätter upp ett program för alla möten som innehåller specifika teman, externa talare, egna presentationer etc. med hjälp av Franska Handelskammaren. 

Om du är intresserad av att gå med i en av våra kommittéer eller starta en inom ditt kompetensområde, vänligen kontakta Virginie Ferraton.

Din erfarenhet är vår rikedom.

Du gillar att kommunicera och dela med dig av dina kunskaper.
Dela med dig av din kunskap med Franska Handelskammarens medlemmar i våra kommittéer.

Kontakta oss