HR- och Etableringstjänster

Franska Handelskammaren erbjuder en komplett service av delegerad personalförvaltning anpassad efter dina behov.

Målet är att göra det möjligt att frigöra sig av den administrativa bördan i samband med personalledning .

Franska Handelskammaren kan företräda dig hos skattemyndigheterna, socialmyndigheter, etc. Ingen närvaro på plats krävs.

För mer information kontakta:

Ewa Fallenius, ewa@ccfs.se, +46 8 442 54 47

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin